Traumapsykoterapia

Traumapsykoterapiassa hyödynnän kaikkia saamiani oppeja integratiivisesti, mutta ensisijaisesti työtäni ohjaa sensomotorisen psykoterapian viitekehys. Trauman kognitiivinen ja emotionaalinen työstäminen yhdistyy näin ollen trauman fyysisten vaikutusten prosessointiin. Keho- ja hengitysterapia tukevat tässä hyvin, samoin EMDR-menetelmää on mahdollista hyödyntää tarpeen tullen. Myös hypnoosin avulla voidaan lähestyä traumaattista kokemusta ja pyrkiä helpottamaan sen tuomaa taakkaa. 

Kaiken traumatyöskentelyn tavoitteena on, että vaikeatkin kokemukset voisivat integroitua osaksi elämänhistoriaa. Tavoitteena on, että asiakas voisi hyväksyä itsensä ja elämänsä ainutlaatuisena ja arvokkaana sekä elää omannäköistään elämää.