Oma lähestymistapani

Psykoterapeuttina työskentelyni on integratiivista eli monia näkökulmia ja teoriapohjia joustavasti yhdistelevää. Tärkeintä ei ole kuitenkaan se, mitä kaikkea on tarjolla, vaan se, miten sitä tarjotaan. Psykoterapiassa on oleellista se, että terapeutin ja asiakkaan persoonat kohtaavat sellaisella tavalla, että turvallinen luottamussuhde voi syntyä. 

Oma kokemukseni on, että terapiatilanteessa kohtaavat kaksi tasa-arvoista, erilaisen (ja välillä hyvin samanlaisenkin) elämän- ja kokemushistorian omaavaa ihmistä. Pyrin ensisijaisesti näkemään ihmisen vaikeuksiensa takana ja olemaan läsnä juuri tuon ihmisen tarinan kanssa. Psykoterapiassa on keskeistä toivo ja pyrin auttamaan tuon toivon kipinän sytyttämisessä parhaani mukaan.

Saamissani terapiapalautteissa asiakkaat ovat kokeneet tulleensa ymmärretyiksi lämpimällä, turvallisuutta vahvistavalla ja inhimillisellä tavalla. Jokainen asiakassuhde on opettanut myös minulle sekä psykoterapeuttina että ihmisenä paljon.  Kiitos siitä.


         "Jokaisessa meistä on jotain kaikista 

           meistä"