Kognitiivinen psykoterapia

Psykoterapia on asiakkaan ja terapeutin voimien yhdistämistä, kun etsitään reittejä eteenpäin. Kognitiivisessa psykoterapiassa lähdetään aktiivisessa yhteistyösuhteessa tutkimaan asiakkaan kokemuksia sekä haitallisia ajatuksia, haastavia tunteita ja toimintaa. Ennalta määritellyt tavoitteet ohjaavat työskentelyn suuntaa. Ajallisesti liikutaan joustavasti nykyhetken ja elämänhistorian välillä, myös tulevia ikkunoita avaten. Pyrkimyksenä on lisätä asiakkaan ymmärrystä hänen mielensisäisestä maailmastaan ja opetella tietoisesti uusia suhtautumis- ja toimintatapoja.

Kognitiivinen psykoterapia pitää sisällään monia eri suuntauksia. Oma koulutukseni antaa  valmiudet työskennellä niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin kognitiivisena psykoterapeuttina. Perinteisen kognitiivisen lähestymistavan lisäksi hyödynnän skeematerapian sekä tunne- ja myötätuntokeskeisen terapian oppeja kohtaamisissani asiakkaiden kanssa. Käytän mielelläni erilaisia harjoituksia terapian tukena ja näistä sovimme aina asiakkaan kanssa yhdessä.


https://kognitiivinenpsykoterapia.fi