EMDR, silmänliiketerapia

EMDR (Eye Movement Desenzititation and Reprocessing) eli silmänliiketerapia on maailmalla laajasti käytössä oleva, tutkitusti tehokas ja Suomessakin Käypä Hoito-suosituksissa traumojen hoitamiseen kehitetty menetelmä. EMDR:ää voidaan käyttää paitsi traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) hoidossa, myös mm. erilaisten pelkojen tai ahdistusten kanssa. Menetelmää sovelletaan tavallisesti osana psykoterapiaa, mutta sitä voidaan toteuttaa myös erillisenä lyhytpsykoterapeuttisena hoitona.

EMDR-terapiassa asiakkaan haasteiden taustalla olevat muistot otetaan uudelleenkäsittelyn kohteeksi.  Kun tiedonkäsittelyjärjestelmää stimuloidaan molemminpuolisen ärsykkeen avulla (silmänliikesarjat, kuulo- tai tuntoärsykkeet) häiritsevän muiston ollessa mielessä, muistiverkostossa alkaa tapahtumaan yhdistymistä, integroitumista. Samalla asiakkaan muistoon liittyvä kielteinen mielikuva omasta itsestä menettää merkityksensä ja ikäänkuin "pyyhkiytyy" pois mielestä. Onnistuneen EMDR-hoidon vaikutukset ovat siis sekä neurobiologisia että psykologisia.


https://emdr.f