Kehopsykoterapia eli psykofyysinen psykoterapia

Kehomme kertoo meille mielemme hyvin- tai pahoinvoinnista. Kehon viisauden äärelle pysähtyminen ei ole aina helppoa tässä jatkuvaa mittaamista ja ulkoisia arvoja korostavassa maailmassa. Kehopsykoterapiassa harjoitellaan tunnistamaan kehon ja mielen muodostamaa kokonaisuutta sekä luottamaan kehon viesteihin. Työskentely tapahtuu sekä sanallisin että sanattomin keinoin. Tavoitteena on, että asiakas oppisi hahmottamaan omia aistimuksiaan, tunteitaan, toimintamallejaan ja kokemuksiaan uudella tavalla. Vähitellen tietoisuus itsestä sekä mahdollisuudet säädellä omia reaktioita kasvavat.

Kehopsykoterapia ei ole liikkeiden tai harjoitteiden suorittamista, vaan oman kehon kuuntelua ja havainnointia turvallisessa vuorovaikutuksessa. Ymmärrys autonomisen hermoston toiminnasta ja vireystilan säätelystä on keskeistä. Huomiota kiinnitetään mm. hengitykseen, maadoittumiseen, asentoihin, liikkeisiin, kehon tuntemuksiin ja aistihavaintoihin. Apuna voidaan käyttää mindfulnessin, mentalisaation tai esim. asahin keinoja.


https://psykofyysinenpsykoterapia.fi