Hengitysterapia (hengityskoulu)

Psykofyysinen hengitysterapia on suomalaisten psyko- ja fysioterapeuttien kehittämä menetelmä, jota on käytetty jo yli 40 vuoden ajan erilaisille kohderyhmille. Hengitysterapian menetelmiä voidaan hyödyntää osana kaikkea psykoterapiaa, koska juuri hengittäminen on kaiken psykofyysisen rauhoittumisen ytimessä. Hengitysterapiassa ei työskennellä ennalta määrättyjen tekniikoiden tai esim. numeroiden laskemisen avulla. vaan harjoitellaan pysähtymistä oman ainutlaatuisen hengityksen äärelle. Kyse on olemisen, havaitsemisen ja elämisen tavasta: ihminen hengittää siten kuin on suhteessa elämään.

Hengitysterapian taustalla oleva viitekehys pohjautuu varhaisen vuorovaikutuksen ja varhaislapsuuden neurobiologisiin tutkimuksiin. Myös yhteydet tietoisuustaitoihin ovat vahvat. Työskentelyn lähtökohtana on luonnollinen hengittäminen sekä tietoisuuden lisääminen omasta kehosta. ajatuksista ja tunteista. Erityisesti omat rajat ja oman tilan ottaminen tuntuvat hengityksessä ja hengittämällä voi harjoitella luvan antamista itselle: minulla on lupa olla sellaisena kuin olen.