Hypnoosi ja kliininen hypnoterapia

Mielikuvilla on suuri voima. Hypnoosissa mieli työskentelee syvärentoutuneessa tilassa juuri mielikuvien ja suggestioiden kanssa.  Hypnoositilassa mieli on vastaanottavainen uudenlaisille ajattelu-, tunne- ja kokemistavoille. Hypnoosi lisää työskentelyn vaikuttavuutta. Hypnoosilla on saatu hyviä hoitotuloksia kliinisessä käytössä jo pitkään. 

Tyypillisiä työskentelyn kohteita ovat mm. erilaiset riippuvuudet (tupakka, makea, epäterveelliset elämäntavat), unettomuus, kipu, jännittyneisyys, ahdistuneisuus, spesifit pelkotilat, masennus sekä sellaiset somaattiset sairaudet, joissa psyykkisillä tekijöillä on keskeinen merkitys. Myös valmentavassa ja motivoivassa työskentelyssä hypnoosi on tehokas apuväline.

Hypnoosia voidaan käyttää rajatun ongelman ratkaisuun  tai osana laajempaa psykoterapeuttista työskentelyä.  Työskentelyjakson kestosta sovitaan aina kunkin asiakkaan kanssa erikseen. Hypnoosin sekä kliinisen hypnoterapian käyttö on turvallista, kun hoitoa on antamassa terveydenhuollon ammatillisen koulutuksen saanut henkilö. Tieteellinen hypnoosi ry:n kouluttamat hypnoterapeutit täyttävät nämä kriteerit.


https://tieteellinenhypnoosi.fi