Sensomotorinen psykoterapia

Sensomotorinen psykoterapia on kehollinen psykoterapiamenetelmä traumojen ja kiintymyssuhdevaurioiden hoitoon. Trauma vaikuttaa kehoon syvällisesti autonomisen hermoston reaktioina ja tämä huomioidaan työskentelyssä koko ajan. Menetelmissä on yhtymäkohtia em. kehopsykoterapiaan ja hengitysterapiaan, mutta traumanäkökulma korostuu vahvemmin.

Sensomotorisen psykoterapian teoreettinen pohja on neurotieteissä, rakenteellisen dissosiaation teoriassa sekä kiintymyssuhdeteorioissa. Mallissa hyödynnetään kompleksisten traumojen vaiheorientoitunutta mallia. Aluksi keskitytään asiakkaan kokonaistilan vakauttamiseen ja oireiden lievittämiseen. Samalla vahvistetaan itsesäätelytaitoja ja toimintakykyä. Vasta näiden vaiheiden jälkeen siirrytään itse traumaattiseen kokemukseen sekä eheyttävään, integroivaan työskentelyyn.