Perheterapia

Emme elä tyhjiössä emmekä ole sellaisessa kasvaneetkaan. Erityisesti pari- ja perhesuhteiden moninaiset kuviot nousevat esiin usein yksilöpsykoterapiakäynneilläkin. Vaikka en teekään tällä hetkellä varsinaista perheterapiaa, hyödynnän tarvittaessa perheterapian näkökulmia yksilöasiakkaiden kanssa. Pyrin auttamaan asiakasta ymmärtämään omia lapsuuden aikaisia ja nykypäivässä olevia suhdeverkostojaan sekä niiden systeemejä. Erityisesti ajatus narratiivisuudesta, elämäntarinoista, joita koko ajan kirjoitamme itsestämme ja toisistamme, on kiehtova. 


"Jos joskus löydät itsesi

väärästä tarinasta,

älä jää odottamaan,

miten se päättyy".